Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az oldalra látogató minden felhasználó az oldalra való kattintással elfogadja és tudomásul veszi, hogy a weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget másolni, más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Zrínyi Andrea írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a Canesi Ildikó EV. (a továbbiakban: szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a szolgáltató által a www.zrinyiandi.hu honlapról jelentkező megrendelővel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

II. A TERMÉKEK MEGRENDELÉSE, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

Rendelés leadása

A termékek kizárólag a jelen oldalon található webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a szállítási költség már tartalmazza.

A vásárlás regisztráció nélkül megkezdhető. A megvásárolni kívánt terméket a darabszám kiválasztása után kosárba helyezheted a “Kosárba teszem” gombra kattintva. A kosár tartalma bármikor megtekintheted a jobb felső sarokban lévő kosár ikonra kattintva.

A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. A Kosár oldalon kiválaszthatod a szállítási módot. Jelenleg csak házhozszállítással lehet rendelést leadni, a szállítási költség 1390 Ft, amit a termékek ára nem tartalmaz. A termék(ek)et az MPL futárszolgálattal szállítja házhoz. A kiválasztás után a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással lehet továbblépni.

A Pénztár oldalon adhatod meg a számlázási adatait, választhatod ki a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Banki átutalás
 • PayPal bankkártyás fizetés

Banki átutalás esetén kérlek, erre a bankszámlára küldd a vásárlás összegét:
Név: Canesi Ildikó EV.
Bank neve: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12010116-00123033-00100003
A közlemény rovatba a megrendelés számát kell feltüntetni.
Felhívom figyelmed, hogy a termék csomagolását és postázását a megrendelés összegének beérkezésekor kezdjük meg.

Előre utalás esetén a megrendeléstől számított 3 napon belül van lehetőséged a megrendelt termékek árát kifizetni.

PayPal – ebben az esetben a webáruházunk átirányítja a PayPal biztonságos fizetést garantáló felületére, ahol kifizeti a terméket. A PayPal egyenlegen kívül az alábbi kártyákkal lehet fizetni

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • American Express

Az adatok megadását követően a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudod elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheted a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhesz a megrendeléssel, vagy e-mailben jelezheted felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságodat.

A rendelés leadásával a fizetési kötelezettséged keletkezik. 

A megrendelés elküldését követően a rendelést a rendszer automatikusan e-mailben visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető csak kézbesítettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzettnek. Mindazonáltal kizárjuk a felelősségünket azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben Hozzád, mert rossz, hibás e-mail címet adtál meg vagy az e-mail fiókod tárhelye túltelített és további üzenet fogadására ezért nem alkalmas.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót elektronikusan kapod meg. A kézbesítést csak csomagként vállaljuk. Kérlek, olyan címet adj meg, amelynél Te vagy a képviseletedre jogosult személy jelen lesz, amikor érkezik a kézbesítő.

A szállítást végző partnereim:

Magyar Posta Zrt

Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

cégjegyzékszám: 10-10-020309

Általános teljesítési határidő: a kifizetéstől számított 5 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

III. ELÁLLÁSI JOG

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében megrendelő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét a megrendelőnek kell viselnie. Az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a megrendelő részére, beleértve a termék megrendelésével együtt fizetett szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, mely nem járhat megrendelőre nézve többletköltséggel.

Megrendelő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később az eredetivel megegyezően gondos csomagolásban visszaküldeni.  A visszatérítést szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg sértetlenül vissza nem kapta a terméket.

Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

IV. SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

A szolgáltató hibás teljesítése esetén élhetsz kellékszavatossági igénnyel a Ptk. rendelkezései szerint.

Milyen jogok illetik meg a megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét és kivel szemben? 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheti. A szolgáltatóval szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a honlapot üzemeltető szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Megrendelő a termékszavatossági jogával és milyen jogok illetik meg? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal (tehát a “nem ilyenre gondoltam” nem ez az eset).

Milyen határidőben és kivel szemben érvényesítheted termékszavatossági igényedet? 

Termékszavatossági igényedet a gyártóval szemben a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatosság esetén a termék hibáját a megrendelő köteles bizonyítani.

Lehet-e mentesülni termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk a figyelmedet azonban arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.

Eljárás szavatossági igény esetén

Szavatossági igény érvényesítése esetén a megrendelő kötelessége és felelőssége a szerződés megkötésének bizonyítása, amelyet számlával tudsz igazolni.

Amennyiben a szavatossági igényed teljesíthetőségéről a bejelentéssel egyidejűleg nem áll módomban nyilatkozni, úgy legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatlak Téged álláspontomról vagy a szavatossági igény elutasítása esetén annak indokáról és arról, hogy békéltető testülethez fordulhatsz, amennyiben nem értesz vele egyet.

Kijavítás vagy kicserélés esetén igyekszem azt legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül elvégezni és teljesíteni.

V. A HONLAP TULAJDONOSÁNAK, MINT JOGTULAJDONOSNAK, ÉS AZ ÜZEMELTETŐJÉNEK MINT SZOLGÁLTATÓNAK AZ ADATAI:

Tulajdonos

 • Név: Zrínyi Andrea
 • Székhelye:

Üzemeltető

 • Név: Canesi Ildikó EV.
 • Székhelye: 1039 Budapest, Szamos u. 14.
 • Adószáma: 76115910-1-41
 • Nyilvántartási száma: 51023999
 • Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, reklamáció: webshop@zrinyiandi.hu

VI. PANASZKEZELÉS

Áruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a webshop@zrinyiandi.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Megrendelő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap tulajdonosának szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A honlap tulajdonosa és üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles és a szolgáltató és/vagy jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 100.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén.

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani.

A jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.